fb-pixel

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost IMI TRADE s.r.o. IČO 31 565 531 se sídlem Jánošíkova 21, Žilina 010 01 zapsaná v obchodním registru vedeném u Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka 488/L. Kontakty pro uplatnění Vašich práv: Telefon: +421 903 772 655, E-mail: info@imishop.cz.

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme

Údaje, které nám poskytnete Vy

 • Identifikační údaje, Vaše jméno a příjmení, datum narození a v případě právnických osob IČO a DIČ.
 • Kontaktní údaje, fakturační adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Součástí fakturační i kontaktní adresy je název ulice, číslo popisné, popřípadě evidenční nebo orientační, název obce a poštovní směrovací číslo;
 • Systémové údaje, Váš přihlašovací e-mail a heslo;
 • Platební údaje: Číslo bankovního účtu, je-li platba provedena bankovním převodem.

Osobní údaje uvádějte vždy v přesné a aktuální podobě. Pokud dojde ke změně Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím některého z kontaktů uvedených na konci tohoto dokumentu.

Údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě našeho E-shopu shromažďujeme rovněž následující informace o návštěvnících:

 • IP adresa;
 • datum a čas přístupu na naší webovou stránku, jakož i doba, po kterou na ní setrváte;  
 • informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému;
 • informace o nastavení vašeho jazyku;
 • informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je Vám zobrazeno;

Cookies

Po vaší první návštěvě našich stránek odešle náš server na Váš počítač malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o Vašem prohlížeči. Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí. Máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval (s výjimkou nezbytných cookies). Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

Naše internetové stránky využívají cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během Vaší návštěvy na internetových stránkách (např. obsah Vašeho nákupního košíku). Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy, a to za pomoci třetích stran – poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

Používáme tyto cookies:

Nezbytné cookies: pomáhají vytvářet použitelné webové stránky tak, že umožňují základní funkce, jako je navigace stránky a přístup k chráněným oblastem webových stránek. Webové stránky nemohou řádně fungovat bez těchto souborů cookies..

Preferenční cookies: umožňují internetové stránce zapamatovat si informace, které změní způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá. váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se právě nacházíte.

Statistické cookies: Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby pochopili, jak komunikovat s návštěvníky webových stránek prostřednictvím shromažďování a hlášení informací anonymně.

Marketingové cookies: se používají ke sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a tím cennější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Pro změnu nastavení zpracování cookies (s výjimkou technických cookies) klikněte sem.

Účel shromažďování a zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovány za těmito účely:  

 • Nákup zboží a služeb

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom byli schopni řádně zpracovat a doručit Vaši objednávku na správné místo a správné osobě.

 • Péče o zákazníky

Pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem, je pro nás nezbytné k jeho vyřešení zpracovávat Vaše osobní údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům.

 • Uživatelský účet

Díky zpracování osobních údajů Vám můžeme nabídnout službu založení uživatelského účtu, díky kterému se Vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. sbírání bodů registrovanými uživateli).

 • Marketingová činnost:
  • E-mail marketing

E-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu uděleného provedením objednávky. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo zavoláte na naši kontaktní linku. Oba kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví tohoto dokumentu.

  • Retargeting

Využíváme techniky zvané retargeting, což je cílení reklamních sdělení na zákazníky, kteří s námi již byli v kontaktu (například navštívili náš E-shop).

 • Zlepšování našich služeb

Díky historii Vašich objednávek a chování na webu Vám dokážeme nabídnout relevantnější nabídky našeho zboží, např. výběr oděvů dle Vámi dříve zadaných mír. K optimalizaci prvků na webu a mimo web (personalizovaná reklama na webu třetích stran) můžeme využívat také nástroj Google Analytics.

 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat v případě, že je to nutné k uplatnění našich práv před orgány veřejné moci (např. vymáhání dlužných pohledávek). Vaše osobní údaje zpracováváme také pro případ kontrol orgánů veřejné moci.

Právní podklad zpracování osobních údajů

Smlouva

Podstatná část Vašich osobních údajů je naprosto nezbytná pro uzavření kupní smlouvy, případně smlouvy o poskytování služeb mezi naší společností a Vámi. Ve chvíli, kdy je příslušná smlouva uzavřena, zpracováváme Vaše osobní údaje k tomu, abychom mohli doručit zakoupené zboží, či poskytnout služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje zpracováváme dále k tomu, abychom Vám mohli poskytnout obsah, který je pro vás relevantní. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme především osobní údaje zpracovávané automaticky a cookies. Zpracování vašich osobních údajů na tomto právním podkladě se děje i při monitoringu prováděném prostřednictvím kamer na našich jednotlivých provozovnách.

Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který udělíte současně s provedením nákupu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo zavoláte na naši kontaktní linku. Oba kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví tohoto dokumentu.

V případě, že nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám v těchto případech. V těchto případech figurujeme vůči příslušným subjektům jako správce osobních údajů:

Doručení zboží

Dopravci, kterého si zvolíte z naší nabídky předáme Vaše osobní údaje, aby byl schopen doručit Vám objednané zboží. Dopravci předáme ty údaje, které vyplníte v objednávkovém formuláři, aby měl informaci, komu a na jakou adresu má zboží doručit. Jedná se zejména o Vaše jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, a pokud jste zvolili platbu dobírkou, tak i částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Platební karta

Údaji o platebních kartách, kterými u nás platíte nedisponujeme. Tyto údaje má k dispozici pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

Státní orgány

V případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu. Pokud nám právní řád, nebo orgán veřejné moci, uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 7 let, popřípadě do odvolání takového souhlasu. Po stejnou dobu budou zpracovávány i Vaše osobní údaje v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení.

Dovolujeme si Vás upozornit, že osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění všech našich povinností vyplývajících ze smlouvy mezi námi nebo z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu (přihlašovací e-mail a heslo) zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále 7 let po jejich zrušení.

Cookies zahrnující chování uživatele uchováváme po dobu 372 dní. Starší data jsou dostupná v Google Analytics v anonymizované podobě.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k nim a k informacím o účelu zpracování, kategorii těchto údajů, příjemci, plánované době uložení, existenci práva požadovat výmaz, opravu nebo omezení zpracování, existenci práva vznést námitku proti zpracování nebo podat stížnost u dozorového orgánu, zdroji osobních údajů. Máte právo získat od nás kopii zpracovávaných údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme zdarma a za další kopie Vám budeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající výši administrativních nákladů.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou na základě souhlasu zpracovávány.

Právo na opravu, úpravu a doplnění osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo nepřesné, můžete požadovat, abychom bez zbytečného odkladu tyto osobní údaje opravili, případně upravili nebo doplnili.

Právo na výmaz osobních údajů

V následujících případech máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které o Vás zpracováváme:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány,
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje shromážděny nebo zpracovávány, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracovávání,
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění povinnosti, kterou nám ukládá právo EU nebo české právo,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
 • pro splnění právních povinnosti, kterou nám ukládá právo EU nebo české právo,
 • z důvodu ochrany veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování,
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

V následujících případech máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů:

 • popíráte přesnost osobních údajů, které zpracováváme (omezení po dobu nutnou k ověření přesnosti),
 • zpracování je protiprávní a namísto výmazu požadujete omezení zpracování,
 • již nepotřebujeme Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů (omezení po dobu nutnou k ověření, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody).

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo obrátit se na nás s námitkou proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud se prokáže, že Vaše oprávněné důvody převažují nad našimi oprávněnými důvody ke zpracování.

Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

V případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu a právními předpisy, můžete se na nás obrátit se stížností, kterou bez zbytečného odkladu vyřídíme. Pokud stížnost bez zbytečného odkladu nevyřídíme, máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo žádat informace o porušení zabezpečení osobních údajů

V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů a je pravděpodobné, že vznikne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, bez zbytečného odkladu Vám toto porušení oznámíme. O porušení zabezpečení osobních údajů Vás nemusíme informovat v případě, že jsou uniklé osobní údaje učiněny nesrozumitelnými pro neoprávněné osoby. Dále pak pokud přijmeme následná opatření, která zajistí, že se riziko porušení Vašich práv a svobod neprojeví. V případě, že by si informování vyžádalo nepřiměřené úsilí, budeme Vás informovat prostřednictvím veřejného oznámení.

Veškerá výše uvedená práva můžete uplatnit u Správce prostřednictvím písemného podání podaného na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 18.7.2023  a jsou k dispozici zde