fb-pixel

Doprava a platba

1. DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta zboží bez potisku, které se nachází na skladě prodávajícího jsou 3 pracovních dnů od objednávky. Dodací lhůta zboží, které není k dispozici na skladě v Žilině, ale je na skladě u partnera je termín dodávky 10 pracovních dnů ode dne objednávky. U zboží, které se v dané době nenachází na skladech Evropských subdodavatelů, bude termín dodávky předmětem zvláštního ujednání.
Termín dodání zboží s potiskem se prodlužuje o 7 dnů od potvrzení korektury potisku Kupujícím, pokud se vzhledem k množství objednaného zboží nedohodne jinak. Dodávka zboží se realizuje převzetím zboží Kupujícím nebo předáním zboží dohodnutému přepravci. Za doručení dodávky bude Kupujícímu účtována cena 4,17 € bez DPH za každou objednávku do 125 € bez DPH. Při objednávce nad tuto částku nebo při osobním odběru tato položka nebude účtována.

Vzhledem k povaze zboží si Prodávající vyhrazuje právo na změnu lhůty dodávky zboží případně zrušení dodávky zboží z důvodu vyprodání zásob. Kupujícímu v tom případě nevzniká nárok na zrušení ostatního závazně objednaného zboží.

Doprava kurýrem

Za doručení dodávky kurýrem bude Kupujícímu účtována cena 4,17 € bez DPH za každou objednávku do 125 € bez DPH. Při objednávce nad tuto částku tato položka nebude účtována.

Za doručení dodávky kurýrem na dobírku bude Kupujícímu účtována cena 4,17 € bez DPH za každou objednávku do 125 € bez DPH + příplatek za DOBÍRKU 2,50 €. Při objednávkě nad 3000 Kč bez DPH bude účtován pouze příplatek za DOBÍRKU 60 Kč bez DPH.

Osobní odběr

Při osobním převzetí zboží Kupujícím ve společnosti IMI Trade, s. r. o. v Žilině nebo Bratislava nebude položka doprava účtována.

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada objednaného zboží je realizována platbou v hotovosti, dobírkou, převodem na účet nebo prostřednictvím platební brány na stránce iMitrade.cz. Jiná forma úhrady musí být specifikována Smlouvou o dodávce zboží, která musí být uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím před zadáním objednávky. V případě uzavření výše uvedené smlouvy a při nedodržení doby splatnosti faktury, zaplatí Kupující smluvní pokutu za každý jeden den prodlení platby ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží. Další zakázku převezme na dobírku nebo oproti platbě v hotovosti.