fb-pixel

Reklamační podmínky

1. ZÁRUKY, REKLAMACE A NÁHRADY ŠKODY

Vzhledem ke druhu zboží a určení jeho použití prodávající negarantuje žádné specifické vlastnosti zboží.

Pokud dodávka vykazuje zřejmé (zjevné) vady a poškození nebo vady množství při dodání nebo odběru zboží je Kupující povinen tuto skutečnost uvést do předávacího protokolu – převzato s výhradou ( poškozené, promočené, otevřené, rozbité uvnitř...) a oznámit Prodávajícímu tyto vady na zboží okamžitě, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží. Později uplatněné vady, které byly zjevné již při převzetí zboží Prodávající není povinen uznat. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží se nevztahuje na zboží, které bylo potlačeno Kupujícím nebo jeho subdodavateli. Řešení reklamací, náhrady škody a záruční doba je stanovena ustanoveními Obchodního zákoníku.